Rainmaster Favorit

De Rainmaster Favorit is een speciaal voor regenwaterhergebruik ontwikkeld bedrijfs- en controlestation die gebruikt wordt voor één- of tweegezinswoningen.
De BELGAQUA, DVGW goedgekeurde constructie met meerwaaierige centrifugaalpomp, pompsturing en automatische overschakeling op drinkwater conform DIN 1989 / EN 1717 beperkt de ruimte en installatiekosten. Alle aanvoerleidingen kunnen met snelkoppelingen aangesloten worden. Het concept waarborgt een eenvoudige en bedrijfszekere werking van de installatie. De hoogwaardige componenten waarborgen een verzekerde werking en een lange levensduur van de installatie.
Bij het overschrijden van een minimale waterstand in de regenwatertank, gebeurt de overschakeling op drinkwater door middel van een motorgestuurde meerweg kogelkraan. In tegenstelling tot een zoneventiel waarborgt deze een zekere mechanische onderbreking van de regenwater aanzuigleiding. De inbouw en gebruik onder het terugstroomniveau en onder het waterniveau in de regenwatertank is daardoor toegelaten.

Technische kenmerken

Drinkwaterbijvulling:

  • Bedrijfszeker voor debieten tot 85 l/min
  • Minimaal verbruik (tankinhoud ca. 6 liter)

Centrifugaalpomp:

 • Standaard met Inoxplus 230, maar ook leverbaarmet een Inoxplus 240
 • Zeer geruisarm door toepassing van
  meerwaaierige, zelfaanzuigende
  centrifugaalpomp met ingebouwde
  rendementsklep
 • Gering stroomverbruik, groot
  toepassingsgebied

Pompsturing:

 • Geïntegreerde droogloopbeveiliging
 • Automatische werking

Eenvoudige montage:

 • Eenvoudig op te hangen d.m.v. losse wandbeugel
 • Snelle installatie door snelkoppelingen

Motorgestuurde meerweg kogelkraan:

 • Inbouw onder terughevel niveau mogelijk

Advies op maat?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie!
Ons assortiment is groter dan op onze website getoond wordt.

Of laat ons contact opnemen