Ecorain Evolution

De Ecorain Evolution van Leader Pumps is een compleet bedrijfs- en controlestation voor regenwaterhergebruik en wordt gebruikt voor één- of tweegezinswoningen.
De BELGAQUA goedgekeurde constructie met meerwaaierige centrifugaalpomp, pompsturing en automatische overschakeling op drinkwater conform DIN 1989 / EN 1717 beperkt de ruimte en installatiekosten. Het systeem is zodanig uitgerust dat het ook een tweede pomp kan aansturen die aan de aanzuigzijde geïnstalleerd moet worden indien het hoogteverschil tussen het punt waar het systeem geplaatst wordt en de regenwatertank te groot is.
Bij het overschrijden van een minimale waterstand in de regenwatertank, gebeurt de overschakeling op drinkwater door middel van een 3-weg klep. De installatie dient minimaal 1 à 2 meter boven het rioolstelsel waar de afvoer op aangesloten wordt, gemonteerd te worden.
 • De Ecorain Evolution detecteert of er water in de regenwatertank aanwezig is. Afhankelijk van de voorraad in de regenwatertank worden de tappunten voorzien van regenwater of stadswater.
 • De Ecorain Evolution controleert elke 24 uur of de 3-wegklep goed werkt.
 • De Ecorain Evolution zorgt elke week voor verversing van het water in het opvangreservoir met water uit de waterleiding
 • Technische kenmerken

  Drinkwaterbijvulling:

   • Bedrijfszeker voor debieten tot 85 l/min
   • Minimaal verbruik

  Centrifugaalpomp:

  • Zeer geruisarm door toepassing van meerwaaierige, zelfaanzuigende centrifugaalpomp met ingebouwde rendementsklep
  • Gering stroomverbruik, groot
   toepassingsgebied

  Pompsturing:

    • Geïntegreerde droogloopbeveiliging
    • Automatische werking
    • Installatie hulppomp mogelijk
    • Als het niveau in de regenwatertank hoog genoeg is, zal behalve de pomp in de Evolution ook de tweede pomp in werking treden; als er te weinig water aanwezig is zal de pomp niet starten.
    • Alarminstallatie mogelijk; kan rechtstreeks aangestuurd worden.

  Advies op maat?

  Neem dan contact met ons op voor meer informatie!
  Ons assortiment is groter dan op onze website getoond wordt.

  Of laat ons contact opnemen